Bảng giá hosting

Dung lượng: 500MB - Băng thông 10GB(Không giới hạn từ 15-05-2014)- Email/Webmail:15 - Chi phí:  55.000 vnđ/Tháng

     (660.000 vnđ/năm) 

Dung lượng:1000MB- Băng thông: 15GB(Không giới hạn từ 15-05-2014)- Email/Webmail:20 – Chi phí:108.000vnđ/Tháng

 ( 1.296.000 vnđ/năm) 

Dung lượng: 2000MB - Băng thông: 20GB(Không giới hạn từ 15-05-2014) - Email/Webmail:30 – Chi phí:192.000vnđ/Tháng

 ( 2.304.000 vnđ/năm) 

Dung lượng: 3000MB - Băng thông: 25GB(Không giới hạn từ 15-05-2014)- Email/Webmail:80 – Chi phí: 275.000 vnđ/Tháng

 ( 3.300.000 vnđ/năm) 

Dung lượng: 5000MB - Băng thông: 80GB(Không giới hạn từ 15-05-2014)- Email/Webmail:150 – Chi phí: 389.000 vnđ/Tháng

( 4.608.000 vnđ/năm) 

Dung lượng: 6000MB - Băng thông: 150GB(Không giới hạn từ 15-05-2014) - Email/Webmail: 200 – Chi phí: 449.000 vnđ/Tháng

( 5.304.000 vnđ/năm)